De methode maakt gebruik van adem-, bewegings- en aandachtsoefeningen. De oefeningen zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven.
Ook kunnen door de therapeut(e) handgrepen (zachte manuele technieken) gebruikt worden om een en ander te verduidelijken. Die worden vaak als bijzonder aangenaam en ontspannend ervaren.

De keuze van de oefeningen wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema.

In de eerste vier sessies wordt gezocht naar een oefenvorm die een duidelijk waarneembare ontspanning bij u te weeg brengt. De ervaringen die u opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis worden besproken. U ontdekt welke ontspanningsreactie een positieve verandering geeft. Wordt het rustiger in uw hoofd? Is het minder strak in het lichaam? Heeft uw ademhaling meer ruimte gekregen? Voelt u zich sterker? Bent u zich bewuster geworden wanneer de spanning oploopt? Hierdoor kan er tevens inzicht ontstaan in de oorzaak van spanning en de factoren die de spanning beïnvloeden. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om de spanning in het dagelijkse leven te verminderen.

Al na vier behandelingen wordt duidelijk of uw klachten reageren. Er vindt een evaluatie plaats, waarin bekeken wordt in hoeverre de klachten het gevolg waren van een te hoge spanning, die verbeterd is of dat er andere oorzaken zijn aan te wijzen. Deze evaluatie is belangrijk; ook als de klachten niet verbeteren.